Slovenská verzia e-shopu na

www.elektrotechmat.sk


 


KONTAKTY

EWD ELSTROEM s.r.o.
Nová Ves u Světlé 69
Světlá nad Sázavou, 582 91
tel: +420 603 805 042
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 29,00 Kč
skladem
naše cena 596,00 Kč
skladem
naše cena 211,00 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Adresát: EWD ELSTROEM s.r.o.

Adresa: č.p.69 Nová Ves u Světlé, 582 91

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):
Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:

Číslo bankovního účtu pro vrácení platby :


Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě) ____________________________
Datum:

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

  1. Právo odstoupit od smlouvy
    1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
    1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
    1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost EWD ELSTROEM s.r.o., se sídlem č.p.69 Nová Ves u Světlé 582 91, identifikační číslo 24493318, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
    1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.2 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a kontrole stavu

Pro vrácení platby uveďte číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit platbu.

Výše uvedená ustanovení se nevztahují na zákazníky nakupující na IČ, kde se vztahy řídí Obchodním zákoníkem